Tin tức[Thông báo] Official Vietnam OpenStack Common meetup lần thứ 13


[Thông báo] Official Vietnam OpenStack Common meetup # Link đăng ký: http://goo.gl/forms/YMmtQAHKJbJJrD7y2 # TÓM TẮT Như đã thông tin từ trước, đến nay các công tác chuẩn bị cho sự kiện meetup lần thứ 10 do cộng đồng OpenStack chính thức tại Việt Nam (VietOpenStack) phối hợp cùng với Đại Học Hoa Sen (ĐHHS) đồng...Chi tiết
Giới thiệuĐiện toán đám mây là một xu thế CNTT đang ngày càng có ảnh hưởng sâu rộng trên thế giới. Điện toán đám mây là một xu thế CNTT đang ngày càng có ảnh hưởng sâu rộng trên thế giới. Openstack (http:// www.openstack.org)...Điện toán đám mây là một xu thế CNTT đang ngày càng có ảnh hưởng sâu rộng trên thế giới. Openstack (http:// www.openstack.org).. Điện toán đám mây là một xu thế CNTT đang ngày càng có ảnh hưởng sâu rộng trên thế giới. Openstack (http:// www.openstack.org)...