Giới thiệuĐiện toán đám mây là một xu thế CNTT đang ngày càng có ảnh hưởng sâu rộng trên thế giới. Điện toán đám mây là một xu thế CNTT đang ngày càng có ảnh hưởng sâu rộng trên thế giới. Openstack (http:// www.openstack.org)...Điện toán đám mây là một xu thế CNTT đang ngày càng có ảnh hưởng sâu rộng trên thế giới. Openstack (http:// www.openstack.org).. Điện toán đám mây là một xu thế CNTT đang ngày càng có ảnh hưởng sâu rộng trên thế giới. Openstack (http:// www.openstack.org)...