Trang chủ >> Script cài đặt OpenStack Juno trên nhiều máy – Ubuntu 14.04

Script cài đặt OpenStack Juno trên nhiều máy – Ubuntu 14.04


hdUIWw1

Openstack Juno installation guide on multinode
Link:

https://github.com/vietstacker/openstack-juno-multinode-U14.04-v1/blob/master/Installation_Userguide.md

Script cài đặt OpenStack Juno trên nhiều máy chủ – Ubuntu Server 14.04

Script được thực hiện trong môi trường VMware Workstation

1. Chú ý

  • Máy chủ sử dụng CPU Intel có hỗ trợ ảo hóa
  • Các thiết lập về IP cần đàm bảo theo hướng dẫn
  • Triển khai trên Ubuntu 14.04
  • Các project triển khai: KEYSTONE, NOVA, NEUTRON, GLANCE, CINDER, HORIZON

2. Link hướng dẫn
https://github.com/vietstacker/openstack-juno-multinode-U14.04-v1

3. Video hướng dẫn thực hiện script (đang làm)

VietStack Team

Tin liên quan:

Các tin khác:

Sự kiện