Trang chủ >> Các sự kiện meetup của VietOpenStack

Các sự kiện meetup của VietOpenStack


Các sự kiện meetup của cộng dồng VietOpenStack tại Việt Nam

  1. Meetup lần 2:  http://www.meetup.com/VietStack/events/220045281/
  2. Meetup lần 3:  http://www.meetup.com/VietStack/events/221369507/
  3. Meetup lần 4: http://www.meetup.com/VietStack/events/222157997/
  4. Meetup lần 5: http://www.meetup.com/VietStack/events/223127195/
  5. Meetup lần 6: http://www.meetup.com/VietStack/events/224653621/

Tin liên quan:

Các tin khác:

Sự kiện