Trang chủ >> Thông báo về việc áp dụng vietstack.slack.com

Thông báo về việc áp dụng vietstack.slack.com


#thongbao #slack [THÔNG BÁO] Về việc thử nghiệm áp dụng slack cho nhóm VietOpenStack ! vietstack.slack.com

###Screenshot_1
Dự định từ đã lâu nhưng nay mới có thời gian và điều kiện để BQT chính thức công bố địa chỉ slack để làm nơi trao đổi cho các thành viên trong VietOpenStack. Ngoài những trào lưu, tính năng tiện lợi mà slack có thì BQT mong muốn dùng slack để:

– Cung cấp công cụ có thể tích hợp được các ứng dụng cộng tác vào một nơi duy nhất.
– Phân tách các chủ đề theo từng lĩnh vực mà thành viên quan tâm.
– Có nơi để lưu trữ và tìm kiếm lại các nội dung trao đổi khi cần ..

Trong thời gian thử nghiệm BQT sẽ tạo ra các kênh hoạt động chính sau:

#vietops-news-event: Nơi dùng để update các tin tức về OpenStack, về Cloud Computing, về các sự kiện mà VietOpenStack sẽ tổ chức (kênh này chạy song song với các tin update trên fb)

#vietops-dev : nơi dùng để các anh em theo hướng develop về OpenStack tham gia trao đổi và thảo luận.

#vietops-operator: nơi dùng để các anh em đang làm việc theo hướng sysadmin, deploy, manage … các hệ thống OpenStack

#vietops-orgranizer: Kênh phụ dành cho BQT trao đổi (kênh để private)

#general & #ramdom: Dùng để chém gió và thử nghiệm các tính năng trong slack.

### Cách thức tham gia:
– Khai báo mail vào đường dẫn dưới, sau đó click join. Ứng dụng sẽ tự động invite người dùng vào kênh #random và #vietops-news-event:
http://vietops.herokuapp.com/

– Để join vào các kênh khác thành viên chủ động join hoặc nhờ ad invite 🙂

Trong thời gian thử nghiệm nếu có vướng mắc gì xin vui lòng để lại cmt dưới post này, AD sẽ hỗ trợ các thành viên ngay khi có thể :3. Trước mắt để làm quen với slack, BQT vẫn duy trì kênh skype để làm kênh backup cho nhóm nhưng khuyến cáo anh em nên chuyển sang vietstack.slack.com nhé :3

Thân ái !

Tin liên quan:

Các tin khác:

Sự kiện