Giới thiệu các công cụ phụ trợ khi làm việc với OpenStack

Tóm tắt: Bài viết giới thiệu các công cụ, phần mềm hỗ trợ khi chúng ta tìm hiểu OpenStack. Việc sử dụng thành thạo các công cụ này giúp chúng ta làm việc tốt hơn với OpenStack  nói riêng. Hãy tưởng tượng như bạn có “võ công” tốt rồi nhưng nếu được trang bị “binh...Chi tiết

Tại sao “tôi” (VIETSTACK) theo đuổi OpenStack

Tóm tắt: Chủ đề nói về lý do mà tôi theo đuổi OpenStack và dành nhiều quan... Chi tiết

Đúc rút vài kinh nghiệm cá nhân khi tìm hiểu về OpenStack

Tốc ký bài viết này để chia sẻ với các bạn đang và đã tìm hiểu về... Chi tiết

Tôi, bạn và OpenStack

Tóm tắt nội dung: Bài viết này nhằm mục đích gửi đến những người đang... Chi tiết

OpenStack là gì và để làm gì !

Có vẻ là quá thường  nhưng để bắt đầu làm gì đó "to tát" thì hay bắt... Chi tiết

Trang 2 trên 2   12
Sự kiện