Các bài viết về hướng dẫn cài đặt

Clip hướng dẫn dựng LAB và cài đặt OpenStack Juno trên Ubuntu 14.04

Hướng dẫn dựng LAB và cài đặt OpenStack Juno trên Ubuntu 14.04 Đêm qua có nhận được clip từ anh Tô Tướng Công gửi về việc hướng dẫn dựng LAB và cài đặt OpenStack Juno trên Ubuntu 14.04 nay gửi lên đây cho các bạn tham khảo, rất cám ơn sự tham gia từ cộng đồng...Chi tiết

[Tổng hợp] Các hướng dẫn cài đặt OpenStack Juno

Hi all ! OpenStack Juno đã release được hơn một tuần, và trên internet cũng đã... Chi tiết

Các link – github hướng dẫn cài đặt OpenStack

Khi mới tìm hiểu vấn đề gì đó, chúng ta thường cố gắng tìm các cài đặt... Chi tiết

Devstack multinode (stable/icehouse) installation script using Vagrant

Script dưới đây sẽ hướng dẫn các bàn cài đặt Devstack multinode để tiện cho... Chi tiết

Script cài đặt OpenStack Icehouse AIO

Hướng dẫn cài đặt OpenStack Icehouse trên Ubuntu 12.04 do anh em trong vietstacker thực... Chi tiết

Hướng dẫn cài đặt OpenStack Havana theo devstack

Hướng dẫn cài đặt Openstack - Hanana theo kịch bản của devstack, áp dụng với... Chi tiết

Sự kiện