Thông báo về meetup @ VietStack

Theo đúng kế hoạch VieStacker sẽ tổ chức các buổi trao về OpenStack ở VN. Nay xin phép được đưa thông tin này tới mọi người. Chương trình chung như sau: Các buổi meetup sẽ được tổ chức miễn phí 🙂 cho các VietStacker. Thời gian cho các buổi meetup: 2 tiếng. Mỗi buổi từ...Chi tiết

VietStack – mục tiêu và hành động [6 tháng tiếp theo]

Tóm lược: Sau thời gian hoạt động đến nay VietStack đã có đủ các điều... Chi tiết

Thông báo về Logo chính thức của VIETSTACK

Sau nhiều ngày lên ý tưởng và tham khảo logo chính chủ, logo của các cộng... Chi tiết

Vietstack: Comment 3, 4: từ 01-05-2014 – đến 11-05-2014

Gộp tuần từ 14/04/2014 đến 30/04/2014 vào bài này ! VIETSTACK: Comment I 01/05/2014... Chi tiết

Vietstack: Comment I, từ 07/04/2014 đến 13/04/2014

Thông báo: Để đáp ứng nhu cầu trao đổi và tổng hợp tin tức từ nhóm... Chi tiết

VietStack hiện tại và tương lai, đặt kỳ vọng vào OpenStack và cộng đồng.

Sau thời gian thành lập VietStack đã có những kết quả (không dùng từ "thành... Chi tiết

Hãy giữ cho VIETSTACK mở thực sự

Tóm tắt: Bài viết mang nội dung chia sẻ quan điểm của một trong số thành viên... Chi tiết

Báo cáo tổng kết 02 tháng và kế hoạch tiếp theo

Tóm tắt: Sau hai tháng hoạt động, VietStack đã thu được một số kết quả... Chi tiết

Thông báo về group VIETSTACK

Chào các bạn ! Group VIETSTACK ( VIETSI OPENSTACK) là một nhóm nhỏ trong VIETSI,... Chi tiết

Trang 2 trên 2   12
Sự kiện