Thông tin về ban đại diện cộng đồng VIETOPENSTACK


Website: http://vietsopenstack.org

Email: admin@vietsopenstack.org

Link Meetup: http://www.meetup.com/VietStack

Link FB groups: https://www.facebook.com/groups/vietstack/

Link Fanpage: https://www.facebook.com/VietOpenStack


Liên hệ theo mẫu dưới nếu bạn muốn gửi tin cho chúng tôi:


Họ Tên (required)

Địa chỉ Email (required)

Tiêu đề

Nội dung muốn gửi

captcha