Nhà tài trợ


25_Aug_2014_162102_GMTdtt DTT là nhà cung cấp các giải pháp và dịch vụ công nghệ thông tin – viễn thông khép kín và toàn diện cho mọi khách hàng trên toàn thế giới. Với phương châm hoạt động đạo đức, chuyên nghiệp và sáng tạo, chúng tôi tạo ra môi trường làm việc ý nghĩa cho nhân viên, mang đến khách hàng các giá trị cách tân và dịch vụ tuyệt hảo, hướng tới nâng cao giá trị cho cổ đông và có trách nhiệm với cộng đồng

 

logo-color VCCloud phát triển từ phòng Công nghệ Hệ thống (Platform) với nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển, ứng dụng các công nghệ tiên tiến mới nhất phục vụ cho mục đích quy hoạch, xây dựng và quản trị toàn bộ hạ tầng công nghệ của VCCorp.

 

logo-color VietStack mới đầu là một nhóm các anh em kỹ thuật người Việt, đang làm việc với OpenStack tại khắp nơi trên thế giới. Do có nhu cầu trao đổi, chia sẻ và thảo luận các vấn đề trong quá trình làm việc với OpenStack nên đã thành lập ra nhóm VietStack trên các kênh mạng xã hội để cùng thảo luận. Sau thời gian trao đổi, nhóm thấy tiềm năng phát triển của OpenStack nên đã thành lập ra nhóm VietStack để làm nơi giao lưu và quảng bá OpenStack tại Việt Nam. Đồng thời có các hoạt động hỗ trợ, hội thảo để phục vụ cộng đồng.
logo-color Nhà tài trợ license các IDE do chính JetBrains phát triển như PyCharm, IntelliJ.. giúp cộng đồng phát triển các projects liên quan tới OpenStack.


Sự kiện